LCKs treningsregler

Følgende regler gjelder for alle treninger i regi av Lørenskog Cykleklubb:

Laget

 1. Max 20 ryttere pr. lag
  Ved felles transportetapper til treningsområder skal det fortrinnsvis ikke sykles i større grupper enn 20 ryttere.
  Dersom en gruppe er større enn 20 ryttere er det gruppeleders/kapteinens ansvar å vurdere om gruppen deles opp før man starter og at det gis tydelige instrukser om hvor og hva vi skal trene, veivalg og at det utnevnes en lagleder pr. lag.
  Dersom flere lag skal til samme treningssted, sykles det lagvis, med god avstand mellom lagene, slik at biler kan passere det enkelte lag.
  Alternativt kan lagene velge ulike traseer eller oppmøtesteder.
 2. Vi sykler i formasjon
  Det enkelte lag sykler i utgangspunktet parvis og den enkelte rytter har ansvar for å følge tett på rytteren foran at store luker ikke oppstår. Enkelte steder tilsier forholdene at vi bør sykle på 1 rekke for å lette trafikken for bilene bak.
  Det kan være på smale områder eller bratte motbakker der farten er lav. Dette beordres av ryttere i front eller av lagleder.
 3. Farten til og fra treningsområde skal være lav
  Vi ferdes i sterkt traffikerte områder og stor fart venter vi med til vi er i egnet område for dette. Husk også at turen til og fra treningsområdet er hhv oppvarming og nedvarming og dermed bør skje i moderat tempo.


Den enkelte rytter

 1. Trafikkregler
  Den enkelte rytter er ansvarlig for å overholde trafikkreglene.
  Det betyr at vi ALLTID overholder vikeplikten, for både biler og gående, samt stopper på rødt lys.
  Dette gjelder også om gruppen foran deg ikke stoppet.
 2. Lys
  Den enkelte rytter er selv ansvarlig for å utstyre sykkel med egnet/påbudt lys dersom treningen skjer i mørke eller skumring.
  Husk også å inkludere tid til hjemturen i beregningen.
 3. Ansvarlighet, høflighet og positiv kultur i klubben
  Den enkelte rytter representerer Lørenskog Cykleklubb og er dermed også ansvarlig for hvordan klubben fremstår.
  Vi skal sammen aktivt bidra til at vi oppleves som et postivt innslag i nærområdet og som forbilder for våre yngre ryttere.