Medlemskontingent / Innmeldingsavgift 2023

Gruppering

Årskontingent

Barn 6-12 år

250,-

Ungdom 13-18

400,-

Senior ordinær, 19 år og eldre

600,-

Familie i samme husstand

800,-

Støttemedlemmer/passive medlemmer

200,-

Æresmedlem

Gratis


Senior ordinær = Turryttere (syklister som skal løse helårslisens eller enkelt lisenser for å delta i turritt (landeveg og/eller terreng) og mosjonister (syklister som utøver sykling som mosjon/trim, herunder også deltakelse i tur-/trimritt). 

Familiemedlemskap:
Dette medlemsskapet kan benyttes dersom det er flere i husstanden som ønsker medlemsskap. Det er ingen begrensing i hvor mange familiemedlemmer som kan meldes inn forutsatt at man har samme bostedsadresse. Alle innmeldte i et familiemedlemsskap har samme rettigheter som et hovedmedlem.