Saksdokumenter Årsmøte 2023

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 20. Feb 2023

Årsmøte 2023 avholdes på Losby Gods mandag 27.02.2023 - kl. 18.00.

Vedlagt er saksdokumentene.


Vel møtt til Årsmøte!

01 Årsmøte Lørenskog CK 2023.pdf
Sak 9. Resultatregnskap 2022.pdfInnkalling til årsmøte

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 18. Jan 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Lørenskog Cykleklubb.

Årsmøtet avholdes 27.02.23 og 18.00 på Losby Gods Losbyveien, Finstadjordet

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 01.02.23 til perolavl@online.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på nettsiden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lørenskog Cykleklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lørenskog Cykleklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lørenskog Cykleklubb lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Per-Olav Lauvstad kontaktes på perolavl@online.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen Styret  Årsmøte 2020

Postet av Lørenskog Cykleklubb den 20. Apr 2021

Årsmøte 2020 blir digitalt som sist, men denne gangen på Teams og ikke som e-post møte.

Saksdokumenter er ikke ferdigstilte pdd.
Disse vil publiseres så fort de er klare.

Selve innkallingen sendes i form av en link til alle medlemmer, samt at den publisert på LCK.no og andre relevante kanaler.

Dato for møtet er satt til 12.mai.

Innkalling til ordinært årsmøte 2020.pdf

Foreløpig saksliste (vil oppdateres):
Saksliste 2020.pdf

Resterende dokumenter og oppdatert saksliste legges på https://www.lck.no/p/20375/arsmoter